Laswèd, peyi eskandinav, fè pati peyi ki pi devlope nan mond lan. Avèk yon nivo vi ki atire tout sitwayen nan lemond k ap bouske yon alèz. Nivo vi sa a, li kreye yon sitiyasyon kote chak kochon, grès li ka kwit li. Sa ki malerezman, pral debouche tou sou yon sitiyasyon « chak koukouj klere pou je l ».

Sou pwen sa a, Sten Källman, chèchè ak atis peyi Laswèd ki reklame Ayiti kòm dezyèm pye bannann li depi apre premye vwayaj li nan peyi a nan lane 1970 yo, dekouvri yon lòt fonksyonnman sosyete pa bò isit ki pou li menm, pi devlope lontan ke nan peyi Laswèd.
Konpè Kallman ap rakonte sa ak pwòp dizon l nan ti losyè videyo sa a…

NB : Nou envite ou ale sou platòm Youtube la pou w kapab gade li.
[su_youtube_advanced url= »https://youtu.be/22FjCMIBF9w » width= »800″ loop= »yes » playsinline= »yes » title= »Interview avec Sten Källman « ]

Gade videyo ti kozri sa a nèt nan videyo sa a apati de lyen sa a : https://www.youtube.com/watch?v=GVUad2MctEY&t=37s

Instagram

Ce message d’erreur n’est visible que pour les administrateurs de WordPress

Erreur. Aucun flux trouvé.

Veuillez aller sur la page de réglages d‘Instagram Feed pour connecter votre compte.